Skip to main content
University of BMX Waalre Four05 Portfolio

University of BMX

Sinds 2008 is BMX een Olympische sport, maar de University of BMX gaat terug naar de introductie en geschiedenis van BMX in Europa. Wist u bijvoorbeeld dat er al in de jaren 50 BMX webstrijden gehouden werden in Nederland? En weet u ook waar de afkorting BMX voor staat? Bicycle Motorcross - oftewel motorcrossen op een fiets. Alle informatie van de oude website werd overgezet naar het nieuwe, responsive ontwerp.

De nieuwe website zowel qua ontwerp als techniek helemaal van deze tijd. Door gebruik te maken van de laatste versie van het content management systeem Joomla in combinatie met en een responsive ontwerp, is de website op alle apparaten goed leesbaar. Op die manier kun je dus ook de geschiedenis van het Europese BMX eens rustig doorlezen op uw telefoon. Als sponsor verzorgt Four05 het ontwerp en onderhoud van de website.