Skip to main content
Hulsbeek Urban Sports Hotspot Oldenzaal Four05 Portfolio

Hulsbeek Urban Sports Hotspot

De werkgroep Hulsbeek Urban Sports Hotspot (HUSH) werkt aan een plan om diverse Urban Sports samen te voegen op een unieke hotspot op recreatiepark het Hulsbeek te geven, direct naast het oudste skatepark van Europa. Deze Urban Sports Hotspot biedt naast sport en beweging ook voordelen in het sociale en maatschappeijke domein en komt op langere termijn ook de gebiedsontwikkeling en leefbaarheid in de regio ten goede.

Als één van de iniatiefnemers in het project heeft Jos Wissink de website voor Hulsbeek Urban Sports als co-financiering bijgedragen. De website geeft op een enkele pagina alle informatie over het project, inclusief een video visualisatie en foto's van een mogelijk ontwerp en diverse Urban Sporten. Daarnaast is er plek voor wat nieuws-updates omtrent het project.